Få patent på din ide – sådan gør du!

Digital Online Patent Branding Office Working Concept

Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle hyperlænker er derfor betalte hyperlænker.

Det kan for en virksomhed være en god idé at kende til de forskellige immaterielle rettigheder. I dag tager vi fat på patentretten, og særligt hvordan man kan få et patent. Patentretten er særlig relevant, hvis du som opfinder har opfundet en ny maskine, en ny fremstillingsmetode eller lign. Med et patent kan du opnå eneret til at udnytte din opfindelse erhvervsmæssigt. Læs med og få en idé om hvad du vil få at vide hos en patentadvokat.

Hvad er et patent?

Et patent er en eneret til erhvervsmæssig udnyttelse af en opfindelse. Hvad der ligger i en eneret er, at en opfinder kan forbyde andre i at producere, sælge eller importere sin opfindelse i de lande, hvor patentet gælder.

Hvad kræves der for et patent?

Der gælder en række krav for en opfindelse forinden man kan få et patent på det.

 • Opfindelsen skal være ny, hvilket indebærer, at den ikke kan være offentliggjort i Danmark eller resten af verden.
 • Opfindelsen skal have “opfindelseshøjde”, hvilket indebærer, at opfindelsen adskiller sig væsentligt fra eksisterende løsninger og opfindelser på det samme eller et lignende område.
 • Opfindelsen skal kunne udnyttes industrielt, hvilke indebærer, at det skal kunne udnyttes i industriel produktion.

Patent rådgivning

Kom godt i gang med patentansøgningen ved at oprette sagen på Legalhero, en ny platform for juridisk rådgivning. Opret sagen på 2 min og modtag flere tilbud på opgaven fra specialiserede patent-jurister og eksperter indenfor ophavsret.

Hvad kan man ikke få patent på?

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvad man ikke kan få patent på:

 • Opdagelser, videnskabelige teorier samt matematiske metoder
 • Kunstneriske frembringelser
 • Planer, regler eller metoder for spil, for intellektuel virksomhed, for erhvervsvirksomhed eller programmer for datamaskiner
 • Fremlæggelse af information, der ikke har en teknisk karakter
 • Fremgangsmåder til kirurgisk eller terapeutisk behandling
 • Plantesorter eller dyreracer

Hvorfor skal jeg patentere min opfindelse?

Foruden de grunde, der allerede er nævnt, kan et patent have andre fordele:

 • Et patent kan gøre det nemmere at tiltrække investorer, da det taler for værdien af opfindelsen.
 • Patentet giver en eneret til opfindelsen, og denne eneret kan udnyttes i op til 20 år. Eneretten er dog ikke automatisk 20 år, og skal i stedet forlænges dertil.
 • Et patent gælder med tilbagevirkende kraft, hvilket indebærer, at det har virkning fra ansøgningsdatoen, så længe ansøgningen godkendes. Dette kan styrke samarbejder, da man har mulighed for at afsløre opfindelser for samarbejdspartnere uden at afgive retten til sin opfindelse helt fra ansøgningsdatoen.
 • En vare behøves ikke altid sælges for at kunne skabe omsætning. I stedet kan man sælge rettigheden eller endda vælge at licensere den til andre mod betaling.

Hvordan patenterer jeg min opfindelse?

For at opnå patent på en opfindelser, søges der om patent hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Det er derfor en god ide at undersøge, hvorvidt der findes allerede oprettet patenter på en tilsvarende opfindelse. Dette kan med fordel gøres online eller igennem Patent- og Varemærkestyrelsen.

Såfremt det kan fastslås, at der ikke allerede findes et patent, er det tid til at udfylde en patentansøgning. Ansøgningen skal indeholde nogle udfyldte formularers amt en detaljeret, teknisk beskrivelse af opfindelsen.

Der vil som regel være tale om 3 behandlinger af patentansøgningen, forinden patentet kan godkendes. Disse kan tage mellem 1-4 år afhængig af patentet. Alligevel vil første behandling af ansøgningen normalt modtages allerede efter 7 måneder fra afsendelsesdatoen.

Et patent gælder kun for et bestemt territorium, der afhænger af selve ansøgningen. Hvis der søges om patent i Danmark, tildeles der kun et patent, der har gyldighed i Danmark. Der gælder altså et krav om ansøgning til alle de lande, der ønskes beskyttelse i.

Det vil altså også sige, at prisen afhænger af kompleksiteten af patentansøgningen, heri hvor mange lande patentet skal være gyldigt i.

 

Skriv en kommentar