FAQ
De oftest stillede spørgsmål omkring digitale produkter
01. 
Kan jeg fortsat optage en kanal og se en anden kanal?
Ja, du skal have en digital modtager til både tv apparatet og optageren. Det er den digitale modtagerboks, du vælger kanal på. Der findes digitale modtagerbokse med flere indbyggede modtagere, så du kan nøjes en enhed.
Der findes også digitale modtagerbokse med indbygget optager (harddisk).
02. 
Kan man fordele det digitale signal til flere tv apparater i husstanden?
Som hovedregel skal du benytte en digital modtagerboks for hvert tv apparat. Der findes dog enkelte modtagere, der kan fordele det digitale signal. Og nogle tv distributører har også tilbud om løsninger, der muliggør at deres kanaltilbud kan ses på flere tv apparater i husstanden.
03. 
Kan man fortsat se nabolandenes tv kanaler?
Ja, du skal benytte en digital modtagerboks, hvis du skal se tv fra vore nabolande, der alle sender digitalt tv. I kabel- og fællesantenne fortsætter nabolands tv som hidtil.
04. 
Kan man fortsætte med at se analoge signaler på kabel tv?
Ja, kabel tv distributørerne og fællesantenne anlæggene vil i en årrække endnu fortsætte med at sende analogt parallelt med det digitale signal.
05. 
Skal man foretage sig noget, hvis man har parabol og ser satellit tv?
Nej, satellit tv er fuldt digitalt. Men du skal være opmærksom på, at du måske har andre tv apparater i husstanden, hvor du benytter antenne modtagelse. Disse tv apparater skal forsynes med en digital modtagerboks, hvis du vil fortsætte med at modtage fra det jordbaserede sendenet.
06. 
Kan man modtage HDTV på et HD Ready fladskærms tv?
HD Ready er en mærkning, der viser, at tv skærmen kan vise billeder i HDTV kvalitet. Du skal have en modtager (enten en separat modtagerboks eller en modtager indbygget i tv apparatet), der kan modtage HDTV. Og så skal du sikre dig, at din tv distributør sender HDTV.
07. 
Er digitalt tv og HDTV ikke det samme?
Nej, digitalt tv kan sendes i to kvaliteter – Standard tv (SDTV) og High Definition tv (HDTV) – HDTV er tv i en langt højere opløsning, som giver skarpere billeder med flere detaljer.
08. 
Hvad skal man gøre, når MPEG2 erstattes af MPEG4?
MPEG2 og MPEG4 er standarder for kompression af tv signalet. Den digitale modtagerboks, du benytter, skal kunne håndtere den kompressionsstandard som tv signalet udsendes i.

DR 1, DR 2, DR Update, TV 2s hovedkanal og TV 2s regionale kanaler sendes i MPEG2 standarden indtil 2012. Boxers betalingskanaler, DRs nye kanaler og Folketingets tv kanal, der går i luften den 1. november 2009 sendes i MPEG4 standarden.
DR 1, DR 2, DR Update, TV 2s hovedkanal og TV 2s regionale kanaler overgår til MPEG4 standarden i 2012.

En digital modtager, der understøtter MPEG4 standarden kan også modtage MPEG2 – men ikke omvendt. Der forventes modtagerudstyr til MPEG4 standarden på det danske marked i efteråret 2008.

Anskaffer du MPEG4 udstyr skal det overholde den fællesnordiske specifikation, NorDig.

09. 
Skal jeg skifte til digitalt tv?
Ja, hvis du modtager tv via antenne. Folketinget har besluttet at slukke for det nuværende analoge tv-signal den 31. oktober 2009.
Kabel og fællesantenne tv fortsætter med både analoge og digitale signaler i en årrække endnu. Modtager du via parabol (satellit tv) eller bredbånd er din tv modtagelse allerede digital.
10. 
Vil DR1, DR2, TV2 og de nye DR kanaler stadig være gratis når det analoge tv net slukker, og Boxer overtager distributionen?
DR og TV 2 driver i fællesskab deres eget digitale sendenet. Boxer opbygger sit eget sendenet. Alle DRs kanaler og TV 2s hovedkanal er public service kanaler og udsendes frit og uden kodning (free to air). DR betaler du for via licensen. TV 2 betaler du for med din opmærksomhed på tv reklamerne.
11. 
Kan jeg genbruge mit gamle tv til digitalt tv?
Hvis dit gamle tv apparat har et SCART-stik, kan du tilslutte en digital modtagerboks. Du kan også købe et tv med indbygget digital DVB-T modtager.
12. 
Kan jeg bruge et HD Ready tv til at se digitalt tv?
Ja, men det vil kun vise programmerne i standardopløsning. Hvis du vil se programmerne i højopløsning (HDTV) skal du tilslutte en modtagerboks, der kan modtage HDTV, og du skal have abonnement hos en distributør (kabel, satellit eller bredbånd), der sender HDTV programmer. DR forventer at sende i HDTV kvalitet i 2012.
13. 
Skal jeg have en speciel antenne til digitalt tv?
De fleste steder i landet kan du genbruge din eksisterende TV 2-antenne, men uden de gamle kanalforstærkere og filtre. De kan nemlig spærre for det nye signal.
14. 
Jeg har en digital modtagerboks, men jeg kan ikke modtage noget overhovedet?
Den digitale modtager skal afsøge kanalerne, før du kan se digitalt tv. Se brugsvejledningen til din modtagerboks, spørg forhandleren eller kontakt en antennemontør.
15. 
Jeg ser en fremmed TV 2-regions programmer?
Prøv at dreje antennen mod den lokale digital tv-sender og afsøg kanalerne igen (nogle steder er den lokale TV 2-regions programmer svagere end naboregionens). Kontakt en antennemontør.
16. 
Senderne i Hedensted, Jyderup, Nakskov, Varde og Vordingborg er svære at få ind?
Disse sendere udstråler digitalt tv på en meget højere kanal (frekvens) end TV 2, så din gamle antenne er måske uegnet. Køb en ny kanal 21-69 antenne og udskift gerne kablet til et nyt med lavt tab.
17. 
Jeg bor i nærheden af Århus, Hadsten eller Thisted og får ikke noget signal?
Senderne i Århus, Hadsten og Thisted sender med lodret polarisation. Du skal dreje din UHF-antenne om længdeaksen, så tværpindene vender lodret.
18. 
Jeg er generet af udenlandske tv-sendere?
På visse modtagebokse kan Sverige give interferens i dele af Vendsyssel og på Mols. Prøv at drejeeller skifte antennen, så den udenlandske sender bliver undertrykt. Kontakt en antennemontør.
19. 
Modtageren i min campingvogn/båd kan kun modtage et sted?
Du skal lade modtageren afsøge kanalerne forfra hver gang du skifter til en ny position. Hvis du ikke kender retningen til senderen, er en retningsuafhængig tallerken-antenne et godt valg. Til båd skal den være korrosionsfast.
20. 
Kan man modtage digitalt tv på bagsædet i bilen under kørsel?
Ja, men signalet er ikke beregnet til modtagelse i fart. Derfor får du det mest stabile signal med en særlig diversity-modtager med to antenner og MRC (Maximum Ratio Combining). Kontakt din forhandler eller en antenne montør.
21. 
Jeg har tilsluttet modtagerboksen til mit tv, men billedet har helt forkerte farver?
Prøv at trykke SCART-stikket fuldstændig lige ind bag på dit tv. Det kan let blive trykket skævt op mod væggen, så nogle stikben ikke har kontakt. Ellers kontakt din forhandler.
22. 
Jeg har tilsluttet modtagerboksen til mit tv, men der er hverken billede eller lyd?
Prøv først et andet program. Hvis det ikke hjælper, er der måske ikke nok signal. Brug modtagerboksens indikator for signalstyrke. Kontakt din forhandler.
23. 
Min modtagerboks er gået død?
Enkelte modeller af modtagerbokse kan opgive at modtage, hvis de på et tidspunkt har tabt signalet, selv om de får det igen. Prøv at slukke for boksen eller træk stikket ud. Ellers kontakt din forhandler.
24. 
Min modtagerboks er gået død?
Enkelte modeller af modtagerbokse kan opgive at modtage, hvis de på et tidspunkt har tabt signalet, selv om de får det igen. Prøv at slukke for boksen eller træk stikket ud. Ellers kontakt din forhandler.
25. 
Jeg får billede, men ingen lyd?
Prøv at skrue op for lyden på både modtagerboks og tv. Hvis det ikke hjælper, så tryk SCART-stikket helt på plads bag på dit tv (det skal sidde lige). Ellers kontakt din forhandler.
26. 
Billedet hakker, blokker og fryser?
Dit antennesignal er for dårligt. Brug en kanalneutral samleboks til dine eksisterende UHF-antenner i stedet for de gamle kanalforstærkere og filtre. Kontakt en antennemontør.
27. 
Jeg har nogle kraftige signaler, men ustabilt billede?
Din antenneforstærker, aktive antenne og/eller boksens indgang er påvirket af kraftige signaler (intermodulation) eller støj. Reducer forstærkningen eller skift til passiv antenne. Kontakt en antennemontør.
28. 
Lyd og billede følges ikke ad? 
Det skyldes ofte en modtageboks, der efter en fejlkorrektion af signalet ikke genlåser samme sted på lyd og billede. Tving boksen til at begynde forfra ved at skifte til/fra et andet program. 
29. 
Har stueantenner god følsomhed? 
Generelt nej. Forstærkningen i en aktiv antenne bliver især brugt til at give et rimeligt signal på alle tvbånd og kan ikke kompensere for antennens ringe fysiske størrelse. 
30. 
Min indendørs-antenne (stueantenne) virker ikke? 
Senderen er for langt væk, antennen står forkert, eller du skal vælge aktiv antenne (5 volt) på modtageboksen. Se brugsvejledning til modtageboks og antenne. 
31. 
Min stavantenne virker bedst liggende? 
Bortset fra Hadsten, Thisted, Århus og hjælpesendere har alle danske digital-tv master vandret (horisontal) polarisation. Stav- eller piskantenner har lodret (vertikal) polarisation. Prøv en anden antenne. 
32. 
Kan jeg stille antennen oven på på mit tv? 
Det er ikke nogen god idé. De fleste tv udsender elektrisk støj, som tæt på kan være kraftigere end antennesignalet. Bare 20-30 cm afstand hjælper meget. 
33. 
Hvor er det bedst at placere antennen? 
Højt og frit med direkte sigt til senderen. Indendørs er det som regel bedst at anbringe antennen ved et vindue. Brug et 1,5-3 meter antennestik-kabel som forlænger. 
34. 
Signalstyrke-indikatoren svinger kraftigt op og ned? 
Din antenne peger i den forkerte retning, er polariseret forkert, eller du modtager på et reflekteret signal fra en anden af dine antenner på grund af en kanalforstærker eller et filter. Kontakt en antennemontør. 
35. 
Programinformation kommer frem af sig selv? 
Hvis det sker ofte, er signalet for svagt eller ustabilt. Signalstyrkeindikationen skal være konstant og i det grønne område. Kontroller antenneretning, polarisation, forstærkere og filtre. Kontakt en antennemontør. 
36. 
Jeg kan ikke modtage alle kanaler fra en udenlandsk sender? 
Kanaler med højt nummer (frekvens) bliver dæmpet mest af dårlige kabler og stor afstand til senderen. Skift til nye kabler og en kanal 21-69 antenne med mindst 12 dB signalgevinst monteret højt og med fri sigt. 
37. 
Mit fællesantenne-stik virker ikke til digital-tv? 
Du kan ikke forvente, at det rå digitalsignal bliver fremført uændret (som DVB-T) i kabel- eller fællesantenneanlæg. Kontakt din fællesantenneforening.
38. 
Der er ikke undertekster på skærmen? 
Undertekster kan slås til og fra på modtagerboksen. Kontroller først om undertekster er slået til. Undertekster, der også kaldes subtitles, sendes i det jordbaserede digitale net efter den såkaldte DVB subtitling standard. Det betyder, at tekstinformationen sendes som en separat datastrøm sammen med lyd- og billedinformationerne, hvorefter den digitale mostagerboks placerer underteksterne i tv-billedet. Denne fremgangsmåde giver brugeren mulighed for selv at bestemme, om der skal vises undertekster i forbindelse med f.eks. en udenlandsk film.
Både DR1 og TV2 sendes med DVB-subtitles, mens DR2 sendes med såkaldt indbrændte tekster indtil lukning af de analoge sendere. Ved køb af en DTT modtager er det vigtigt at sikre sig, at den understøtter DVB-subtitles. Da det ikke er alle lande, der anvender DVB-subtitles, produceres der DVB-modtagere, som ikke understøtter systemet.
Se brugsvejledningen eller spørg din forhandler. 
39. 
Der er ikke tekst-tv og programguide? 
Det kan være svært at få tekst-tv og EPG (elektronisk program-guide), hvis antennesignalet er for svagt eller ustabilt. Kontakt en antennemontør. 
40. 
Timeren på min modtagerboks går forkert? 
Hvis du slukker for din modtageboks, så den ikke længere modtager signal, tikker den videre på sit indbyggede ur og bliver næppe opdateret. Kontakt din forhandler. 
41. 
Folk får lange ansigter på mit tv?
Slå 16:9 letterbox til, hvis du har en traditionel 4:3 skærm på dit tv. Se brugsvejledningen eller kontakt din forhandler af modtageboksen. 
42. 
Jeg kan ikke optage video mere? 
Brug et ekstra SCART-kabel til at sløjfe signalet igennem videooptageren på vej op til dit tv, eller se brugsvejledningerne. Du kan også købe en modtageboks med harddiskoptager.
Hvis du vil optage et andet program end det, du ser på skærmen, skal du have yderligere en modtagerboks. Det på boksen, du vælger den kanal, du vil se (eller optage). 
43. 
Der er ikke surround-lyd? 
For høre lyd i surround kvalitet, skal tv udsendelsen være optaget i denne kvalitet. Det er der mange programmer, der ikke er. 
44. 
Hvordan opdaterer jeg software i modtagerboksen? 
Fabrikant eller importør kan overføre ny software til din modtageboks gennem antennesignalet. Du kan læse nærmere i brugsvejledningen til boksen. Eller kontakt din forhandler. 
45. 
Min modtagerboks virker ikke altid? 
Dit signal kan være ustabilt eller forstærket for meget (overstyret), antennen kan pege forkert eller have gamle kanalforstærkere eller filtre, som skal fjernes. Modtageboksen skal vise konstant signalstyrke. 
46. 
Digitalsignalet er svagere end det analoge? 
Hvis man måler direkte på din gamle TV 2-antenne, vil digitalsignalet som regel virke svagere end det analoge. Det skyldes senderen og betyder intet, hvis signalet er stabilt og modtagerboksen viser konstant signalstyrke (indikatoren skal vise grønt). 
47. 
Skal jeg betale mere i licens for digitalt tv?
Licensen opkræves pr. husstand og er den samme uanset hvor mange tv apparater der findes i husstanden – og uanset hvordan du modtager tv. 
48. 
Skal jeg betale til Boxer for at se DR og TV 2?
Nej, alle DRs kanaler og TV 2s hovedkanal er public service kanaler og udsendes frit og uden kodning (free to air). DR betaler du for via licensen. TV 2 betaler du for med din opmærksomhed på tv reklamerne.
49. 
Skal jeg bruge to fjernbetjeninger?
Hvis du tilslutter en digital modtagerboks til dit eksisterende tv apparat, vil der være en fjern betjening til modtagerboksen, som du skal benytte til kanalskifte og andre funktioner på modtagerboksen, samt en fjernbetjening til tyv apparatet til at stille lydstyrke, lysstyrke, kontrast m.m. Der findes programmerbare fjernbetjeninger i handlen, så alle funktioner kan samles i en fjernbetjening.
50. 
Hvilken kompressionsstandard for digitalt tv benyttes i Danmark?
I det jordbaserede sendenet sendes DR1, DR2, DR Update og TV 2s hovedkanal i kompressionsstandarden MPEG2. Det bliver det ved med indtil 2012, hvor de overgår til MPEG4. De nye kanaler fra DR og Boxers betalingskanaler, som går i luften den 1. november 2009 bliver sendt i standarden MPEG4. I løbet af efteråret 2008 forventes der udstyr på markedet, der benytter den variant af MPEG4 standarden (NorDig Unified 2.0), som vil blive benyttet i Danmark.