Forbrugerelektronikkens miljømæssige udfordringer

Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle hyperlænker er derfor betalte hyperlænker.

IT-branchen vokser hvert år, når man måler på den vækst, som den skaber. I år 2014 omsatte IT-branchen for 197,4 milliarder danske kroner, hvilket er en stigning på 28,1 milliarder danske kroner og dermed 16,6 % over fem år.

Disse tal dækker kun virksomheder, som er registreret som IT virksomheder. De største danske virksomheder har gennemgået en digitaliseringsproces henover de sidste 15 år, hvilket har skabt papirsløse arbejdspladser, fjernmøder og deling af arbejdsskærme på tværs af afdelinger og sågar landegrænser.

Samlet omsætning

Branchesitet itb.dk argumenterer for, at det faktisk er nødvendigt at gennemgå en digitaliseringsproces som virksomhed for at forblive konkurrencedygtig.

De peger på, at digitaliserede virksomheder har en produktivitetsvækst, som er 2,4 procentpoint højere end ikke-digitaliserede virksomheder.

Hele digitaliseringsbølger og forbrugsbølgen af IT-produkter, har skabt nogle miljømæssige udfordringer, som skal løses indenfor denne generation, fordi salget af IT og forbrugerelektronik har været støt stigende blandt andet pga. væksten i lande som Kina, Brasilien, Indien og i store dele af Afrika.

Problemets omfang ift. computere
Når problemstillingen afgrænses til en dansk kontekst, så producerede Danmark 73 tons elektronisk affald i år 2011 og i år 2013 var mængden af elektronisk affald steget til 100 tons, ifølge affaldsstatistikken som rækker til år 2013. Der er noget usikkerhed om tallene, men tendensen er, at mængden af elektronikaffald er stigende og tallene er underestimeret.

Der er to grundlæggende problemer ved, at mængden af elektronikaffald er stigende. Den første er, at det kræver mange ressourcer at producere elektronik. Et eksempel på dette er, at der i produktionen af en computer bliver brugt 21 kg kemikalier og 1,5 tons vand.

Det andet problem er, at når computere bliver til affald, så indeholder de en lang række tungmetaller, som tager lang tid om at henfalde. Disse tungmetaller indbefatter bly, kviksølv og berylium, hvor bly og kviksølv faktisk ikke er lovlige i EU i dag.

Der er ikke en entydig løsning på problematikken, fordi der er brug for elektronikken, men der er nogle forskellige tiltag, som kan hjælpe til med at skåne miljøet og bære i den rigtige retning.

De bæredygtige tiltag
De ressourcer det tager at producere en computer får man ikke igen, og det handler derfor om at forlænge levetiden på computere og andet elektronik. Tilbage i 1975 var den gennemsnitlige levetid på en computer 6 år, hvorimod i år 2005 var den gennemsnitlige levetid faldet til 2 år.

WasteDisposal

Den form for forbrugerisme, som den vestlige del af verden har dyrket er under pres, hvis man skal spare på jordens ressourcer. Det er en nødvendighed at forlænge produkters levetid. En af metoderne til dette er genbrug og recycling.

Det er dog ikke kun i den vestlige del af verden at vi har udfordringen. Kina sælger flere mobiler end USA, så det er bestemt en tendens der er global.

Refurb.dk sælger bærbare computere, og har specialiseret sig i at opkøbe virksomheders og det offentliges aflagte computere. Når computerne er købt giver de dem et 360 graders eftersyn, før de videresælger computerne med en 12 måneders garanti. Refurb er førende på det danske marked indenfor genbrug og videresalg af isærdeleshed computere.

Cirkulær økonomi
Denne forretningsmodel kan vise sig blot at være vigtigt i overgangsfasen. I de senere år er paradigmet cirkulær økonomi blevet formuleret, som i hovedtræk har en vision om, at vi som samfund har brug for et system, som følger produktet fra ”vugge til vugge.”

På nuværende tidspunkt eksportere Danmark størstedelen af deres elektroniske affald, som i sidste ende ofte havner på gigantiske lossepladser i Kina og Afrika. Det anslås, at 88 % af elektronisk affald ender på disse lossepladser, hvorimod kun 12 % bliver genbrugt.

Det kan ikke ligefrem sige at være ”fra vugge til vugge”.

Udtrykket fra vugge til vugge skal erstatte den tidligere lineære økonomi, hvor der i højere grad var tale om en fra vugge til grav proces.

Den cirkulære økonomi har som målsætning, at være med i genfødslen af produkterne eller i det mindste til at materialerne fra et produkt bliver genbrugt.

RecyclingCents

Denne tilgang skal implementeres allerede i designfasen, så der er strategier og planer for, hvordan de knappe ressourcer kan udnyttes igen.

Genbrug og recycling er ikke noget nyt. Det offentlige har arbejdet med målsætninger ift. recycling i mange år, hvor der f.eks. eksisterer en 2022 plan for, at 50 % af alt husholdningsaffald skal genbruges.

Det nye er derimod, at det skal inkorporeres som en del af virksomhedernes forretningsplaner. Det skal med andre ord gøres profitabel at have en grøn profil.

Skriv en kommentar