Leksikon
Forklaring på alle fagbegreber indenfor digitaliseringen

Listen er begrænset til de begreber, som den almindelige forbruger støder ind i forbindelse med indhentning af information om digitalt tv og som har betydning for forbrugerens valg af udstyr.

16:9 format
Betegner forholdet mellem tv skærmens bredde og højde. Kaldes også bredformat. Svarer næsten til størrelsesforholdet, som det opleves i biografen. Erstatter det oprindelige 4:3 format.
HDTV er altid i bredformat.
4:3 format Betegner forholdet mellem tv skærmens bredde og højde. 4:3 formatet er det klassiske tv format. Erstattes af 16:9 formatet.
afkode Se: dekode
antenne tv Betegnelse for tv signaler, der sendes gennem luften fra sendemaster og modtages af forbrugerens tag- eller stueantenne. Den formelle betegnelse er jordbaseret eller terrestisk tv. Antenne tv udsendes både analogt og digitalt.
Den 31. oktober 2009 slukkes det analoge antenne tv signal.
ATT
Analogt Terrestisk Tv
Se også: DTT
betalingskanal Kanal, der tilbydes af tv distributør mod abonnements betalings. Tilbydes i pakker
Blu-ray Optisk disk til lagring af data. Benyttes til optagelse af tv udsendelser og udlejning af film. Har plads til mere data end DVD og benyttes derfor til tv i højopløsningsformat (HDTV)
bredbånds-tv
Betalings tv, der modtages via bredbånd – kaldes også for IPTV.
Modtages såvel via el-selskabernes fibernet, som via teleselskabernes kobberkabler.
Bredformat Se: 16:9 format
broadcaster Virksomhed, der producer, udsender eller distribuerer tv
CA-modul Conditional Access. Den funktion i en tv modtager (boks eller indbygget), der håndterer tv distributørens programkort, som muliggør de-kryptering af betalingskanaler. I tv apparater med indbygget digital modtager skal CA-modulet kunne udskiftes, så der kan benyttes programkort fra forskellige distributører af betalingskanaler. Denne funktion kaldes Common Interface.
Coax (-stik) Koaksial – stik til antenneforbindelse
common interface
Udskifteligt CA-modul i tv apparater med indbygget digital modtager
Se: CA-modul
Conax Det krypteringssystem, der benyttes af Canal Digital
dekode
Funktion i modtagerboksen eller den indbyggede digitale modtager, der omsætter de encodede (digitale) signaler til et signal, som tv skærmen kan gengive.
Se også: dekryptere
dekoder Se: digital modtagerboks
dekryptere
Funktion i modtagerboksen eller den indbyggede digitale modtager, der fjerner krypteringen af et tv signal, så forbrugeren kan se de betalingskanaler, der er betalt abonnement for. Styres af forbrugerens programkort.
Se også: dekode
digital modtagerboks
Et apparat, der omsætter (dekoder) det modtagne digitale signal til et analogt signal, der kan vises på et tv-apparat. Ofte benyttes udtrykket tuner. Mange digitale modtagerbokse indeholder også en kortlæser til dekryptering af krypterede signaler fra betalingskanaler.
Digitale modtagerbokse kaldes også for dekodere, set top bokse og zapperbokse (det sidste benyttes om bokse, der udelukkende kan skifte (zappe) mellem frie kanaler.
Se også: dekode og dekryptere
DTT
Digitalt Terrestisk Tv (kaldes også for DTV)
Se også: DVB-T
DTT er den almindelige danske betegnelse for digitalt tv via antenne. Analogt tv via antenne kaldes ofte for ATT (Analogt Terrestisk Tv).
Hverken DTT eller ATT er formelt korrekte betegnelser.
DVB-C
Digital Video Broadcast – Cable.
Digitalt tv udsendt via kabel
DVB-S
Digital Video Broadcast – Satellite.
Digitalt tv udsendt via satellit. Modtages via parabol.
DVB-T
Digital Video Broadcast – Terrestrial.
Digitalt tv udsendt terrestisk (jordbaseret). Modtages via antenne.
DVB Subtitles Se: Undertekster
DVD
Digital Video Disc – optisk disk til lagring af data. Benyttes til optagelse af tv udsendelser og udlejning af film.
Har stort set erstattet videobåndet
Se også: Blu-ray
DVI(-stik)
Digital Video Interface – Standard for forbindelse mellem tv apparat og ekstra udstyr – digital modtager modtagerboks – overfører ikke lyd.
Afløses i forbindelse med HDTV af HDMI.
DVR Se: PVR
EPG
Electronic Programming Guide (elektronisk program guide). Funktion i modtagesystemet (modtagerboks eller tv-apparat), der viser en oversigt over tv programmer for den kommende uge.
Benyttes af PVR funktionen i en modtagerboks til at forud programmere optagelser
fibernet Se: Bredbånds tv
flow tv Betegnelse for tv udsendelser, der udsendes i en af tv kanalen/tv distributøren fastlagt rækkefølge. Det modsatte er choice tv og interaktivt tv, hvor seeren kan påvirke rækkefølgen og udnytte interaktive muligheder i en enkelt udsendelse.
free to air Se: Frie kanaler
frie kanaler Kanaler, der ikke opkræves direkte betaling for (typisk public service). Betaling sker via licens (DR) eller kanalen er reklamefinansieret (TV 2). Når distributørerne af betalings tv medtager frie kanaler i deres tilbud, er der dog tale om en vis form for betaling, f.eks. et grundabonnement.
Full HD Se. HD Ready 1080p
fællesantenne
En forening (fra en enkelt ejendom til en hel kommune), der distribuerer betalings tv. Styres af forbrugerne.
Foreningen kan selv nedtage tv-signalet eller få det leveret fra en kabel- eller satellit tv distributør.
Der er ca. 6000 fællesantenneanlæg i Danmark.
Fællesantenneanlæg udsender både et analogt og et digitalt signal
Gratis tv Se: Frie kanaler
Harddisk optager
Med en harddisk optagere behøver man ikke at vente til hele udsendelsen er sendt, før man begynder at se den. En harddisk optager kan optage og fremvise samtidigt – det giver mulighed for at holde pauser i direkte udsendelser.
Se også: PVR og tidsskiftning
HD Ready En mærkningsordning for tv apparater, der kan vise højopløsnings tv (HDTV) i standarderne 720p og 1080i. Apparatet er ready (klargjort). Det er nødvendigt med en HDTV modtagerboks og et HDTV signal.
HD Ready 1080p En mærkningsordning for tv apparater, der er ready (klargjort) til at vise HDTV i kvaliteten 1080p. Der sendes ikke tv signaler i denne kvalitet. Men der findes film på Blu Ray diske i denne kvalitet.
HDCP
High-bandwidth Digital Content Protection
Kopibeskyttelse af HDTV, DVD og Blu-ray produkter. Understøttes af HDMI, HDTV og HD Ready.
Se også: HDMI
HDMI
High Definition Multimedia Interface (høj opløsnings multimedie forbindelse). Typisk (kabel)forbindelsen mellem et HD Ready tv-apparat og en modtagerboks, der kan modtage HDTV.
Sammen med HDCP en funktion, der forhindrer kopiering af tv-programmer (med HDTV indhold).
HDTV
High Definition TV (høj opløsnings tv).
Tv med højere opløsning og dermed bedre kvalitet.
HDTV og HDTV1080p En mærkningsordning for tv apparater, der umiddelbart (uden modtagerboks) kan vise HDTV i kvaliteterne 720p, 1080i og 1080p
indbygget
digital modtager
Er en digital modtager indbygget i tv apparatet med samme funktion som en ekstern digital modtagerboks
Kaldes ofte for en digital tuner – hvilket ikke er et korrekt begreb
interaktivt tv
Betegnelse for tv udsendelser, hvor seeren kan styre, hvad der ses. F.eks. sportsudsendelserne, hvor seeren kan vælge fra hvilket kamera, der skal vises på skærmen – eller hvor seeren kan vælge REPLAY (gentagelse) af en situation.
Begrebet dækker også over tv, hvor seeren kan kalde ekstra information frem på skærmen – typisk i form af tekst.
interlaced
Betegnelse for at kun hver anden linje i tv billedet udskiftes ved hver billedopdatering.
Se også: Progressive
IPTV
Internet Protocol TV. Digitalt tv udsendt via bredbånd.
Se: bredbånds-tv
Irdeto Det krypteringssystem, der benyttes af Telia/Stofa
kabel tv
Betalings tv leveret via kabel fra YouSee eller Telia/Stofa
Kabel tv udsendes både analogt og digitalt
kompression
Digitale tv-signaler komprimeres for at udnytte kapaciteten i sendenettet bedst muligt. Komprimeringen sker i en computer ved hjælp af en algoritme (matematisk formel), der populært sagt fjerner de dele af tv billedet, hvor der ikke er forskel fra det ene billede til det næste.
De standarder, der benyttes til kompression hedder MPEG2 og MPEG4.
Det udstyr, der benyttes til modtagelse af digitalt tv skal understøtte den kompressionsform., som tv-signalet udsendes i.
Se også: MPEG2 og MPEG4
komprimering Se: kompression
kortlæser Den funktion i en digital modtagerboks eller indbygget digital modtager, der gør der muligt at læse det programkort, som leveres af distributøren af betalingskanaler, og som fungerer som nøgle til de at dekryptere de kanaler, der er tegnet abonnement på.
Leje af film Se: Video On Demand
MHP Multimedia Home Platform – er en standard for håndtering af interaktivt indhold på digitalt tv. Ved anskaffelse af en modtagerboks skal man sikre sig, at den understøtter MHP.
modtageform
Betegnelse for den måde tv signalet modtages på.
Se også TV platform
Modtageform er et centralt begreb, når du som forbruger skal undersøge om du er berørt af digitaliseringen.
Antenne – BERØRT
Antenne tv slukker for analoge signaler den 31. oktober 2009
Bredbånd – IKKE BERØRT
Her sendes udelukkende digitalt
Fællesantenne – IKKE BERØRT
Her sendes både digitalt og analogt i mange år endnu
Kabel – IKKE BERØRT
Her sendes både analogt og digitalt i en årrække endnu
Parabol – IKKE BERØRT
Her sendes udelukkende digitalt
MP4 Se: MPEG4
MPEG Moving Pictures Expert Group – betegnelse for kompressionssstandarder for tv signaler. Med MPEG komprimeres digitale tv signaler, så der bliver plads til flest mulige signaler. De benyttes i øjeblikket to standarder, MPEG2 og MPEG4. Med MPEG2 komprimering kan der være fire digitale kanaler på en analog kanals plads og med MPEG4 komprimering kan der være otte – ti kanaler.
MPEG2 Er en kompressionsstandard for digitalt tv.

DR1, DR2, DR Update, TV 2s hovedkanal og TV 2s regionale kanaler udsendes indtil 2012 i denne standard som antenne tv.

MPEG4 Er en kompressionsstandard for digitalt tv.

Boxers betalingskanaler og kommende nye kanaler fra DR sendes som antenne tv i denne standard fra 1. november 2009.

Kabel og fællesantenne benytter både MPEG2 og MPEG4

Satellit og bredbånd benytter MPEG4.

MPEG2 kan modtages med MPEG4 udstyr – men ikke omvendt.

I Danmark (og de øvrige Norden) benyttes en særlig variant af MPEG4 standarden. Denne variant betegnes NorDig. Udstyr til modtagelse af digitalt tv i MPEG4 standarden skal overholde NorDig specifikationen for at kunne vise tv-signalet.

MPEG7 En standard for beskrivelse af selve indholdet i et tv (eller radio signal), som blandt andet gør det muligt for optageudstyr (se: PVR) at skelne mellem forskellige udsendelser.
Multipleks
Et multipleks (mux) er en ”pakning” af tv-signaler, som rummer en række kanaler.
Et multipleks har plads til fire tv kanaler i standard kvalitet med MPEG2 kompression og ved MPEG4 kompression otte-ti kanaler eller seks kanaler + ekstra kapacitet til andre ting.
Indtil 2012 kommer der seks multipleks i drift i Danmark.
Mux 1 benyttes til DR1, DR2, DR Update, TV 2s hovedkanal, tegnsprogstolket tv, TV 2s regionale tv og ikke kommercielt lokal tv.
Mux 2 benyttes til DRs nye kanaler (børne- og historie kanal samt eventuelle specialkanaler) samt Folketingets tv kanal.
Mux 3, 4 og 5 benyttes til Boxers betalingskanaler.
Mux 6 benyttes til mobil tv fra DR, Boxer og andre.
I 2014/2015 kommer der yderligere to multipleks i drift i Danmark. Der er ikke truffet beslutning om, hvad disse skal anvendes til.
MUX Se: Multipleks
nabolands tv
Betegnelse for tv kanaler, der i visse egne af Danmark kan modtages fra udlandet (nabolandet) i det jordbaserede sendenet.
Det tv, som kan modtages i Danmark, fra Norge, Sverige og Tyskland er digitalt. For at kunne modtage via antenne skal du have en digital modtagerboks og eller en digital modtager indbygget i tv apparatet.
NorDig
Samarbejdsorgan mellem tv operatører i de nordiske lande, der fastlægger standarder for udstyr m.v.
Det er vigtigt, at forbrugeren sikrer sig, at en MPEG4 modtagerboks følger NorDigs specifikationer.
Norsk tv Se. Nabolands tv

 

parabol (tv) Antenne til modtagelse af tv udsendt fra satellit.

I Danmark tilbyder Canal Digital og Viasat betalingskanaler til parabol modtagelse. Dewr kan også modtages mange frie kanaler via parabol.

Se også: satellit tv

pay pr. view
En gangs betaling for at se en film, optagelse fra en sports begivenhed eller lignende. Tilbydes af kabel- , satellit- og bredbånds tv distributører
Se også: Video On Demand
polarisering
primær tv modtagelse Fagsprogs betegnelse for det tv apparat, der benyttes til hovedparten af tv modtagelsen i en husstand – typisk tv apparatet i opholdsstuen.
produktionsselskab Virksomhed, der producerer enkelte tv programmer
programkort Det smartcard, som tv distributøren leverer, og som styrer forbrugerens adgang til de betalingskanaler, som forbrugeren har tegnet abonnement på. Kaldes også for tv kort.
progressive
Betegnelse for at hver linje i tv billedet udskiftes ved hver opdatering
Se også: interlaced
Public Service tv
Tv stationer og kanaler, som er underlagt bestemte krav til indhold (fastlægges aftaler med staten) – Public service tv er frie kanaler.
Se også: Frie kanaler
PVR
Personal Video Recorder – Optager forsynet med en harddisk til optagelse af digitale tv programmer og til at lave pause i direkte udsendelser.. Ofte indbygget i en modtagerboks. Kaldes også DVR – Digital Video Recorder
Se også: tidsskiftning
satellit tv
Tv udsendt fra satellit til modtagelse via parabol. I Danmark leverer Canal Digital og Viasat betalings kanaler via satellit.
Det sendes også satellit tv, som der ikke opkræves betaling for.
SCART(-stik)
Syndicat des Constructeurs d’Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs – Standard for forbindelse mellem tv apparat og ekstra udstyr – f.eks. optager eller digital modtager.
Afløses i forbindelse med HDTV af HDMI.
SDTV
Standard Definition TV.
Benyttes som modsætning til HDTV. SDTV er tv som vi har kendt det i de seneste halvtreds år.
Sekundær tv modtagelse
Fagsprogs betegnelse for de(t) tv apparat(er), der benyttes til den del af tv modtagelsen i en husstand, der ikke sker på det primære tv apparat. Typisk tv apparater i køkken, soveværelse og børneværelse(r).
Se også: Primær tv modtagelse
Selector Det digitale tilbud hos YouSee. Inkluderer en digital modtagerboks
Set top boks
Se: Digital modtagerboks
Udtrykket betegner en boks, der stilles på toppen af tv apparatet (television set)
Smart Card Se: Programkort
STB Se: Set top boks
Subtitles Se: Undertekster
Surround Sound
Betegnelse for lydkvalitet, hvor der ved hjælp af flere højttalere og lyd i flere spor skabes en lydfornemmelse, som det kendes fra biografen.
Forudsætter, at lyden er optaget og sendes i Surround Sound.
Der findes flere standarder for Surround Sound. Standarden for udsendelse i Surround Sound skal være i overensstemmelse med det modtageudstyr, der benyttes.
I Danmark benyttes Dolby Digital 5.1 systemet til Surround Sound.
Svensk tv Se. Nabolands tv
tidsskiftning
Seeningen sker tidsforskudt i forhold til udsendelsen. Det er det der sker, når man optager en tv udsendelse, men ser den på et senere tidspunkt.
Med en harddisk optagere behøver man ikke at vente til hele udsendelsen er sendt, før man begynder at se den. En harddisk optager kan optage og fremvise samtidigt – det giver mulighed for at holde pauser i direkte udsendelser.
timeshifting Se: tidsskiftning
tuner
Se: digital modtagerboks, eller indbygget digital modtager
Det er fejlagtigt at benytte udtrykket tuner. De korrekte betegnelser er: Digital modtagerboks eller indbygget digital modtager.
tv kort Se. Programkort
tv-distributør Virksomhed, der distribuerer tv-kanaler, produceret af tv-selskaber. Typisk kabel-tv og satellit-tv.
tv-kanal Udsendelse af forskellige programmer på en enkelt frekvens
tv-platform
Samlet betegnelse for tv udsendt til en bestemt form for tv modtagelse. Der skelnes teknisk mellem DVB-C, DVB-S, DVB-T og IPTV.
I praksis (modtageform) skelnes mellem antenne, bredbånd, fællesantenne, kabel og parabol.
Se også tv distributør
tv-program Tv udsendelse om et afgrænset emne eller med et defineret indhold (Hammerslag er et program, TV 2 nyhederne er et program)
tv-selskab Virksomhed, der producerer og udsender tv, samme som tv-station
tv-station Se: tv-selskab
tv udbyder Se: tv distributør
tv-udsendelse Se: tv program
twin receiver Modtagerboks med flere indbyggede modtagere, der kan forsyne flere tv apparater eller et tv apparat og en optager
Tysk tv Se. Nabolands tv
UHF
Ultra High Frequency. Det frekvensbånd, som benyttes til digitalt tv i Danmark. Det analoge TV 2 signal sendes også i dette bånd. Derfor er det TV 2 antennen, der benyttes til digital modtagelse i det jordbaserede sendenet.
Undertekster
Kaldes også for subtitles. Undertekster udsendes efter den såkaldte DVB subtitling standard. Det betyder, at teksterne sendes separat og ikke som en del af selve  tv billedet. Det gør det muligt, at slå undertekster til og fra.
Det gør, at du skal sikre dig, at den digitale modtager, du anvender, understøtter DVB subtitles. Ikke alle lande anvender denne standard, så hvis du køber en digital modtager i udlandet, skal du være opmærksom på dette.

 

 

VHF
Very High Frequency. Det frekvensbånd som hidtil er benyttet til analog modtagelse af DRs udsendelser.
Se også UHF
Viaaccess Det krypteringssystem, der benyttes af Boxer, Viasat og YouSee
Video On Demand
Bestilling af tv udsendelse (video-film) via kabel, fællesantenne, satellit eller bredbånds forbindelse. Forkortes ofte VOD
Se også: Pay pr. View
zapper-boks se: digital modtagerboks
Zaptor Det digitale tilbud hos Telia/Stofa – inkluderer en digital modtagerboks, der kaldes Zaptor