Skærmafhængighed er et stigende problem

Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle hyperlænker er derfor betalte hyperlænker.

Der tales meget om internet-, mobil- og skærmafhængighed, og selvom problemet er stigende, og der er flere og flere af os og ikke mindst vores børn, der bliver afhængige af skærme, så er det ikke en anerkendt diagnose. For selvom der er mange psykologer, forskere og lignende der gerne står frem og udtaler sig omkring farerne så anerkendes det ikke som misbrug eller adfærdsafhængighed. Det betyder også, at det kan være svært at få behandling, hvis ens brug har overtaget hvad man kan betegnes som sund brug, og ende kan have overtaget kontrollen.

For mens man kan komme i behandling for eksempelvis ludomani, der på mange måder minder om det, hvor noget pludselig begynder at fylde alt for meget. Så er det sværere at behandle for noget, der ikke anerkendes som en decideret lidelse. Man kan man andre ord godt tale med psykologer og lignende og komme i behandling for det. Det er dog ikke noget, som de altid vil være klædt helt ordneligt på til, og ens forsikringer vil sjældent dække, som det ellers kan være tilfældet ved en rigtig lidelse. I Kina har det i mere end 10 år været bredt accepteret som en sygdom, hvor der findes forskellige behandlingsmetoder.

Pas på dine børn

Det er især vores børn der er i farezonen for at blive skærm og mobilafhængige. De vokser op med dem, som en del af hverdagen. De fleste danske børn, er end ikke et par år gamle, før de begynder at rode med smartphones og iPads. De vokser op med dem, og de bliver en del af deres virkelighedsopfattelse. Hvis man har en vis alder, så har man først fået dem senere i livet, og er derfor (måske) mere opmærksomme på dem.

En af de store problemer med børns brug af netop iPads og lignende, er at der ikke er meget langvarig forskning på området. Der har kun været iPads i handlen i under 10 år. Hvilken effekt de kan have på et barns udvikling, er altså først noget, man vil begynde at kunne se i de kommende år.

Når alt bliver digitalt

Afhængigheden skabes blandt andet fordi mere og mere generelt foregår på vores skærme og er digitalt. Det kan derfor bliver sværere og sværere at ligge dette fra os, også når vi ikke skal bruge det. Derfor ender det ofte med, at man bruger mere tid på at kigge sin skærm, når man er hjemme, end man kigger på sin familie. Dette er selvsagt et problem, og alt tyder på at det er stigende, og noget der  kommer til at give samfundsmæssige problemer på den lange bane.

Skriv en kommentar