Unges leg bliver digitaliseret

Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle hyperlænker er derfor betalte hyperlænker.

I takt med den teknologiske udvikling bliver vores hverdag i større og større grad påvirket af teknologien. Den måde, vi gjorde tingene på engang, har ændret sig, og det er svært at forestille sig en dagligdag uden smartphones, tablets og computere. Det gælder for alle aldersgrupper. Du kan eksempelvis bare tænke over, hvor meget der er sket siden dengang, hvor børn og unge brugte deres frikvarterer på at spille bold og hoppe ude i sjippetove i skolegården. Det er ingen hemmelighed, at børn og unges primære ’legeplads’ er gået fra at være udendørs til i stigende grad at være tilknyttet et virtuelt fællesskab.

Hvad er digital leg – og hvor mange børn leger digitalt?

Selvom det for voksne kan være svært at forholde sig til, hvad ’leg’ og ’fællesskab’ via digitale devices kan sammenlignet med fysiske aktiviteter og lege, må vi se i øjnene, at nutidens – og for den sags skyld fremtidens – leg er digital. Overordnet kan digital leg beskrives som interaktion, spil og aktivitet, der foregår på digitale devices såsom gaming bærbar, smartphones og tablets, men også via spilkonsoller som PlayStation og Xbox. En undersøgelse fra den danske analysevirksomhed Wilke viser, at cirka 85 procent af danske børn i alderen har adgang til en tablet i hjemmet, og at omtrent fire ud af ti dagligt bruger en digital device til at spille på. Dette vidner om, at langt de fleste børn har muligheden for at indgå i et virtuelt fællesskab, og at den digitale leg er en del af mange danske børns hverdag.

At være social på digitale platforme

Som nævnt lever vi i en tid, hvor det at være social ikke længere udelukkende handler om fysisk leg. Den mest synlige forskel er, at det sociale samvær mellem børn og unge er flyttet fra de udendørs rammer til de indendørs. Forskellen er ikke blot, at aktiviteter foregår indendørs – de unge behøver således heller ikke længere at være til stede for at være sammen. De chatter via sociale medier, foretager videoopkald via Skype og spiller spil med hinanden med deres spilkonsoller – uden at sidde ved siden af hinanden. Det handler i bund og grund om, at børn og unge i dag har fundet deres egen form for frirum. Den nye form for frirum ses blandt andet ved, at børn og unge har et stigende ønske om at være ’medskabere’. Det vil sige, at de selv vil være med til definere, hvad aktiviteten skal gå ud på – uden at de voksne er med til at bestemme. Du kender formentligt den sociale platform YouTube. Det er især på denne platform, når børn og unge følger såkaldte ’youtubere’, at de får fornemmelsen af at være med til at skabe noget og være en del af noget sammen med andre. Med andre ord er børn og unge sociale på digitale platforme på den måde, at de bliver en del af et fællesskab med andre børn og unge med samme interesser – bare uden at være i samme rum og uden nødvendigvis at kende hinanden.

Skriv en kommentar